arbete

Vi kan hjälpa

Skapa enastående spel, nyttiga företagsappar och interaktiva eBöcker och lärorika utbildningsappar.

Vi kan samarbeta

Utöka funktionaliteten i din app med IAK och integrera med notifieringar, nerladningsbar data och moduler.

Vi kan utveckla

Berätta interaktivt med animationer, ljud och beröring.