tjänster

Våra TJÄNSTER


Det händer alltför ofta att någon först lägger ner stor energi på att planera ett företags IT-lösning, för att sedan lämna över en storslagen plan till någon annan som ska implementera den, som i sin tur lämnar över ansvaret för att underhålla den.

Det innebär en risk för att goda intentioner rinner ut i sanden.

Så ofta har man sett en god tanke rinna ut i sanden efter att ha blivit en dålig lösning som ingen vill använda eftersom det är för krångligt och har kostat en massa för att till slut råka bli undangömd.

 

Kommunikation är inte lätt, men behöver inte vara så svår heller. Det gäller att sätta sig in i användarens roll och vardag och verkligen förstå och dokumentera problemen man önskar lösa.

Databaser, rapportering och beslutstöd

 

De företag som kan snabbt se trenderna i sin utveckling och historik, kan snabbare anpassa sig till rådande marknadsklimat.

 

Hur lagrar ni data, och vad säger de nya GDPR lagarna?

Det finns en massa olika databaser och datamodeller, men vilket är lämpligt för era behov? Backup och återställning, lagra i molnet, komma åt data i mobilen?

Rapportering? Klicka där varje morgon för att få igång någon slags beräkning, rapportering, statistik, ladda upp något någonstans?

Frågorna är nog en hel del och enkla lösningar kan frigöra en hel del resurser som arbetar med att utveckla företaget istället för att "underhålla" det.

 • Vi designar och utvecklar databaser
 • Bygger integrationer mellan olika databaser
 • Skapar och utvecklar Crystal Rapporter
 • Bygger datavaruhus
 • Integrerar websidor med analysverktyg
 • QlikView/QlikSense utveckling
 • PowerBI utveckling
 • PWA / Webb utveckling
 • Office/VBA/Script utveckling
 • MVP utveckling

Mappning, kravfångst och systemutveckling


Pareto principen är mer än 100 år gammal och den första upptäckten gjordes av Vilhelm Pareto 1896 då han i sin trädgård påträffade att 20 % av hans bönkapslar producerade 80 % av hans bönor. Vid ytterligare observationer visade det sig att detta inte var en slump, utan 80/20 förhållandet var mer att betrakta som en regel än ett undantag. Paretoprincipen är applicerbar på nästan vad som helst, t.ex. ekonomi, vetenskap, biologi, sport och mjukvara.


Exempelvis utsätts sannolikt 20 % av dina mattor för 80 % av slitaget, och du använder antagligen 20 % av dina kläder 80 % av tiden. Dessa förhållanden är vanligare än vi tror och om du som företagare ska börja arbeta smartare, så måste du börja söka dessa samband. Vi kan hjälpa er med det och sedan effektivisera processerna vi identifierat tillsammans.

 • Identifiera processer
 • Integrera existerande lösningar, vidareutveckling och förvaltning
 • Dokumentera krav
 • Designa och utveckla program och tjänster
 • Integrera lösningar mot publika API
 • Utveckla mobila appar
 • Automatisera program- och systemkomponenter
 • Webb- och systemutveckling
 • MVP utveckling